Funktioner

Installatør

Som installatør har du mulighed for at udstede dokumentation på sikringstekniske installationer til dine kunder, samt have et samlet overblik herover et sted.

Anlægsejer

Som anlægsejer har du mulighed for, at opnå et samlet overblik over dine sikringstekniske installationers dokumentation, samt mulighed for at videresende og dele denne med dit forsikringsselskab. Herved sikre du altid gyldig dokumentation på opfyldelse af dine forsikringskrav.

Forsikringsselskab

Som en del af forsikringsbranchen har du mulighed for, at opnå et samlet overblik over dine kunders sikringstekniske installationers dokumentation, samt mulighed for at anmode dine kunder om fremsendelse af dokumentation.

Forsikringsmægler

Som en del af forsikringsbranchen har du mulighed for, at opnå et samlet overblik over dine kunders sikringstekniske installationers dokumentation, samt mulighed for at anmode dine kunder om fremsendelse af dokumentation.